1 тоқсан бойынша білім беру қызметінің негізгі сапа көрсеткіштері туралы есеп